U Osnovnoj školi Novska od 2017. godine provode se Erasmus+ projekti. Erasmus + je najveći program Europske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Usmjeren je na jačanje znanja i vještina, unaprjeđenje obrazovanja te povezivanje obrazovanja s poslovnim sektorom.

Započeli smo s projektom “My skills, my future” 2017. godine. Cilj projekta je poboljšanje temeljnih jezičnih vještina učenika i znanja učenika. Poticanjem slušanja, govorenja, pisanja i čitanja učenici su kroz obradu različitih tema unaprijedili svoje poznavanje engleskog jezika, kao i digitalne vještine. U projektu su sudjelovale škole iz Španjolske, Poljske, Italije, Njemačke i naša škola. Kroz 5 mobilnosti, učenici 7. i 8. razreda, odabrani prema kriterijima izvrsnosti , posjetili su partnerske škole. Projektni tim Osnovne škole Novska sačinjavaju: Antonija Mirosavljević (ravnateljica), Marijana Čevizović (nastavnica njemačkog jezika) te Silve Preksavec (računovođa).

2019. po završetku prvog projekta, s koordinatorima iz Španjolske prijavili smo još jedan Erasmus+ projekt: “Our natural heritage, food and folklore”. Glavni cilj projekta je poticati razvoj vještina učenika i njihovih nastavnika kroz obradu tema glazbe, gastronomije, prirodne ostavštine, rukotvorina i tradicionalnih zanimanja. Uporabom novih materijala i oblika rada učenici usvajaju vještine bitne za stvaranje novih mogućnosti svladavanja ekonomskih prepreka. Projekt će kod učenika razvijati tradicionalne vještine i zanimanja, kako bi doprinijeli očuvanju tradicionalnih i prirodnih elemenata u našim zajednicama. Prema kriterijima, koje su odredile zemlje partneri, u projektnim mobilnostima i aktivnostima sudjeluju učenici 7. i 8. razreda naše škole. Glavna koordinatorica ovog projekta je Marijana Čevizović, koja je zajedno s partnerima aplicirala projekt. Projektni tim se sastoji još od: Antonije Mirosavljević (ravnateljice), Vanese Ficko Berić (nastavnice engleskog jezika), Ljubice Bertić (nastavnice biologije), Andrijane Petračić (nastavnice engleskog jezika) te Silve Preksavec (računovotkinje). Projekt završava u kolovozu 2022. godine.