O školi

Povijest škole

Početci školstva u Novskoj sežu u razdoblje druge polovice 18. stoljeća, u vrijeme vladavine Marije Terezije. Prema zapisima kanoničke vizitacije, koji se nalaze u arhivima novljanskog Župnog ureda, već se 1761. godine opširno govori o učitelju i školi u Novskoj.

Poučavatelj mladeži toga doba bio je Ivan Markulin. Prvi učitelj bio je rimokatoličke vjere, oženjen, a ovo plemenito zanimanje obavljao je dvadesetak godina. Neko vrijeme bio je nastanjen u nekoj napuštenoj kući kraj kapele u Novskoj. Roditelji djece, koja su išla u školu, obvezali su se da će mu plaćati godišnje 120 forinti, bez obzira na broj djece, i drva koliko mu bude potrebno. Učitelj je, dakle, bio privatan, a vlast je dala samo privolu za poučavanje. U školi je bilo 35 učenika iz Novske i okolnih sela. Većina djece su pokazivala sjajnu sposobnost i vrlo dobar napredak. U školi se, osim “ilirskog” pisma i jezika, učio njemački jezik i računstvo, a djeca su trebala vršiti kršćanske dužnosti i sudjelovati u službi Božjoj.

U zapisima Župnog ureda u Novskoj, tijekom sljedećih godina, vidljivo je kako je za školsku zgradu služila neka kuća u kojoj je prije bilo skladište cigle. Broj učenika se kretao oko stotine. Učitelj je primao kao mjesečnu plaću 15 forinti, ali iz državne blagajne. Nisu ga, dakle, više plaćali roditelji djece.

Nakon ratova s Turcima i velikih migracija u Slavoniji, područje Novske uklopljeno je u sustav Vojne krajine. U 18. stoljeću  Novska je u sklopu tzv. gradišćanske pukovnije. U duhu prosvijećenog apsolutizma i germanizacije, Marija Terezija i nasljednik Josip II. provode brojne reforme, pa tako i na području školstva. 1770. Marija Terezija donosi naredbu „Opći školski red“ kojim se daju osnovni principi za organizaciju i djelovanje osnovnih škola. Škole su bile podijeljene na trivijalne ili narodne škole, glavne i normalne, ovisno o broju stanovnika i djece u manjem mjestu, većem gradu ili, pak, o sjedištu pokrajinske vlasti.

Luka Ilić Oriovčanin, hrvatski pjesnik i etnolog, a  sedamdesetih godina 19. stoljeća i novljanski župnik, u svojim zapisima također bilježi o osnutku škola u našem kraju. Navodi kako je Josip II. (hrvatsko – ugarski kralj, sin Marije Terezije) donio propis da se u svakom većem selu otvore narodne učione koje bi uzdržavali mještani, a u kojima će se poučavati djeca. Također stoji podatak da su godine 1872./73. u većim selima, kao što su Lipovljani, Novska, Okučani i Petrovo Selo uvedene ženske učione (škole). 

U posebnoj školi za žensku mladež u Novskoj, u II. pol. 19. stoljeća, radile su ženske učiteljice, kojih je u to vrijeme bilo jako malo. Luka Ilić Oriovčanin sjeća se u svojim spisima imena Josipe barunice Maldini.

 

Krajem 19. stoljeća uvelike je proširen program pučkih škola. Uvedeni su novi predmeti: napredno voćarstvo, ručni rad, a uz škole su obrađivani i školski vrtovi. Sredinom 20. st. porastao je broj učenika u našem kraju, pa tako i broj nastavnika. 

U starim zapisima spominje se da 1950. god. škola u Novskoj broji 690 učenika, raspoređenih u 16 odjeljenja. Rješavaju se prostorni problemi te je izgrađena i nova školska zgrada. Uvode se obvezne strukture po kojima su škole, uz redovnu nastavu, dužne organizirati i slobodne aktivnosti za učenike, npr. kulturno-umjetnička društva, zborovi, sportska društva, učeničke zadruge, klubovi mladih tehničara, literarne i dramske sekcije itd.

U skladu s političkim prilikama koje su vladale u Hrvatskoj sredinom 20. st., 1961. god. škola mijenja naziv u Osnovna škola „Narodni heroj Marija Mica Vidović“.

Iz godišnjeg izvještaja tadašnjeg školskog upravitelja Cvetkovića za šk. godinu 1961./62., saznaje se kako u Matičnoj školi u to vrijeme djeluju i dva odjeljenja za osnovno obrazovanje odraslih. Organizacija tih odjeljenja djeluje u suradnji s mjesnim Radničkim sveučilištem.
Zahvaljujući daljnjem razvoju školstva u Novskoj, razvija se i novljanska župa te cijeli ovaj kraj. 

Škola je promijenila dvadesetak zgrada, a fotografski zapisi izloženi su u predvorju današnje zgrade. Današnja zgrada građena je u etapama od 1948. do 1986. godine, zajedno sa sportskom dvoranom i kotlovnicom.

Ratne 1991. godine za ravnateljicu škole je imenovana Blaženka Špoljarić Pavel. Škola otada nosi ime Osnovna škola Novska. 

Za vrijeme Domovinskog rata naš grad je podnio teška ratna oštećenja, a škola je bila dvanaest puta pogođena raznim razornim projektilima.  Djelatnici škole su sami osposobili  zgradu tako da je nastava započela 27. travnja 1992. godine. To je ujedno i Dan škole.

Tijekom školske godine 1994./95. u Osnovnoj školi Novska nastavu je pohađalo 176 učenika prognanika s područja Općine Novska, kao i Općine Jasenovac. Ukupno je škola brojila 1215 učenika i 104 školska djelatnika. 

 

Iako ranjeni ratom, ali s velikim optimizmom, učitelji sa svojim učenicima u poratnom razdoblju organiziraju brojne aktivnosti, natjecanja, priredbe i smotre. 

Škola je tada ponosna na uspjehe učenika i njihovih učitelja koji su nerijetko sudjelovali na državnoj razini natjecanja iz različitih područja. Uspjesi su se nizali na području sportskih aktivnosti, društvenih i prirodoslovnih skupina predmeta, učeničkog stvaralaštva, a organizirani su eko-kvizovi, susreti s književnicima, posjete, izleti i putovanja te brojne priredbe i manifestacije. Izdavao se i školski list „Naša škola“.

Organizirao se u to vrijeme Cvjetni korzo te Turbo limach show, a učenici su se također mogli prijaviti i na natjecanje za izbor Miss i Mistera Osnovne škole Novska. U sva navedena događanja rado su se uključivali svi djelatnici škole sa svojim učenicima.

Školu će u daljnjem periodu voditi ravnateljica Vesna Merhaut. Svojim mirnim karakterom i uvijek tolerantnim stavom prema svim učenicima i djelatnicima škole, a nadasve profesionalnošću u vođenju škole, ravnateljica Merhaut bit će poticaj za daljnji napredak naše škole.

Škola danas

Danas, kao i nekada, ali u suvremenijem i modernijem načinu rada provodimo sve aktivnosti u školi. 2016. godine naša je škola uvela mrežni sustav eDnevnik za praćenje i ocjenjivanje naših učenika, a svi dnevnici i imenici u knjiškom obliku čuvaju se u školskom arhivu. Sve učionice opremljene su suvremenom digitalnom opremom, računalima, interaktivnim pločama, tabletima, kao i ostalom nastavnom opremom i materijalima potrebnim za odvijanje suvremene nastave.

Osnovnu školu Novska danas pohađaju učenici s područja Grada Novske. Ove školske godine upisan je 701 učenik u 50 razrednih odjela. Nastava je u Matičnoj školi organizirana u dvije smjene za sve učenike od 1. do 8. razreda. U sklopu škole djeluje i Mali rehabilitacijski centar za učenike s poteškoćama u razvoju. U sastavu Matične škole su i Područne škole u Brestači, Bročicama i Starom Grabovcu. Zaposleno je ukupno 124 djelatnika.

Zahvaljujući svesrdnom radu, trudu i zalaganju naše dugogodišnje ravnateljice Antonije Mirosavljević, koja je ove godine izabrana i za predsjednicu Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola – HUROŠ, a prije svega ljubavlju prema školi, danas uživamo poučavati i učiti u novoobnovljenoj zgradi Matične škole, također i u Područnim školama te MRC-u.

Poticajno okruženje i uvijek vesela radna atmosfera u školi daje nam motivaciju za daljnji rad i napredak škole. Također, naša škola uvijek otvara svoje veliko srce za pomoć potrebitima. U tu svrhu djelatnici škole, pod vodstvom ravnateljice, svake godine organiziraju razne humanitarne akcije, kako za pomoć učenicima naše škole i njihovim obiteljima, tako i školama i stanovnicima drugih krajeva Hrvatske pogođenim različitim prirodnim nepogodama

Danas, kao i nekada, ali u suvremenijem i modernijem načinu rada provodimo sve aktivnosti u školi. 2016. godine naša je škola uvela mrežni sustav eDnevnik za praćenje i ocjenjivanje naših učenika, a svi dnevnici i imenici u knjiškom obliku čuvaju se u školskom arhivu. 

Sve učionice opremljene su suvremenom digitalnom opremom, računalima, interaktivnim pločama, tabletima, kao i ostalom nastavnom opremom i materijalima potrebnim za odvijanje suvremene nastave.

Većina se učenika, osim redovite nastave, rado uključuje u izvannastavne aktivnosti na kojima učitelji s njima njeguju i razvijaju kreativnost, maštu, stvaralački duh, vještine, osjećajnost, ljubav prema lijepome. Raznolikost aktivnosti pridonosi tomu da svaki učenik može pronaći nešto za sebe.

Učenici razredne i predmetne nastave se, ovisno o sklonostima, uključuju u dodatne programe iz pojedinih predmeta te u likovne, dramske, tehničke i ostale radionice. Učenici se rado uključuju u rad Učeničke zadruge „Novljanski ogrc“ čiji korijeni datiraju još iz davne 1960. godine. 

Zadruga okuplja kreativce, keramičare, vezilje, cvjećare, ljubitelje decoupage tehnike, marketinga i dr. Duga je tradicija i mažoretkinja u našoj školi. Učenici sportaši škole okupljeni su u Školskom sportskom klubu Osnovne škole Novska, a tridesetak godina, uz kraće prekide, izdajemo i školski list Žubor.

Veselimo se svim budućim uspjesima naše škole!