Prikazujem sadržaj po oznakama: dopunska nastava

Petak, 24 Lipanj 2022 09:54

OBAVIJEST O DOPUNSKOM RADU

 

DOPUNSKI RAD

pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja učenika, održat će se:

27. lipnja 2022. u vremenu od 10:00 - 11:35

28., 29., 30. lipnja i 1. srpnja 2022. god. u vremenu od 8:00 – 9:35 sati iz nastavnog predmeta MATEMATIKA za učenike 5., 7. i 8. razreda (u prostorijama matične škole).

Učenici koji su upućeni na dopunski rad DUŽNI SU ga POHAĐATI.

Organiziran je prijevoz za učenike putnike iz smjera Paklenica u ponedjeljak, 27. lipnja od 9:40, povratak je nakon završetka dopunskog rada. Od utorka do petka u 7:40, a povratak nakon završetka u 9:35.
 
S poštovanjem, 
Antonija Mirosavljević, ravnateljica
 
Objavljeno u Kutak za učenike
Četvrtak, 12 Lipanj 2014 10:07

Priprema za popravne ispite

 

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE IZ ENGLESKOGA JEZIKA

 

ZA UČENIKE PREDMETNE NASTAVE ( koji će ići na popravni )

   

OD 16.06. – 27.06. 2014. GODINE

                                                                         

 

PONEDJELJAK

 

16.06.

 
 

UTORAK

 

17.06.

 
 

SRIJEDA

 

18.06.

 
 

ČETVRTAK

 

19.06.

 
 

PETAK

 

20.06.

 
 

ZADUŽENI

 
 

UČIONICA

 
   

***

 
  

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

5. i 6.. razredi

   

- K.Virovac Đurić

 
  

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

7. i 8. razredi

   

- N Šepović

  
         

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
   

8,00 - 9,30 SATI

  

Kristina Virovac Đurić

   

Nikolina Šepović

   

Dragana Lončarević

 
   

Učionica 7

       
           

9,30 – 10,00

 

pauza - užina

 
 
    

***

 
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

7. i 8. razredi

   

-K.Virovac Đurić

 
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

5. i 6. razredi

   

- D. Lončarević

 
       

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
     

10,00 –11,30sati

   

Kristina Virovac Đurić

   

Nikolina Šepović

   

Dragana Lončarević

     
     

Učionica 9

 
 

PONEDJELJAK

 

23.06.

 
 

UTORAK

 

24.06.

 
 

SRIJEDA

 

25.06.

 
 

ČETVRTAK

 

26.06.

 
 

PETAK

 

27.06.

 
 

ZADUŽEN

 
 

UČIONICA

 
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

5. i 6. razredi

   

- K.Virovac Đurić

       
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

7. i 8. razredi

   

- N Šepović

   
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

8,00 - 9,30 sati

   

Kristina Virovac Đurić

   

Nikolina Šepović

   

Dragana Lončarević

 
   

Učionica 7

 
           

9,30 - 10,00 sati

 

pauza - užina

 
 
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

7. i 8. razredi

   

- K.Virovac Đurić

             
   

Priprema učenika za popravak iz EJ

 

5. i 6. razredi

   

- D. Lončarević

 
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

       
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

10,00-11,30 sati

   

Kristina Virovac Đurić

   

Nikolina Šepović

   

Dragana Lončarević

         
   

Učionica 9

 

         

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE IZ MATEMATIKE I FIZIKE

 

ZA UČENIKE PREDMETNE NASTAVE

 

(koji će ići na popravak iz tih predmeta)

   

OD 16.06. – 27.06. 2014. GODINE

                                                                         

 

PONEDJELJAK

 

16.06.

 
 

UTORAK

 

17.06.

 
 

SRIJEDA

 

18.06.

 
 

ČETVRTAK

 

19.06.

 
 

PETAK

 

20.06.

 
 

ZADUŽENI

 
 

UČIONICA

 
   

***

 
  

Priprema učenika za popravak iz fizike

 

7. i 8. razredi

   

- R. Kalfić

  
  

Priprema učenika za popravak iz matematike

 

5.i 6. razredi

 

- D. Potočki

 
         

TIJELOVO

 
     

NERADNI DAN

 
   

8,00 - 9,30 SATI

  

Romana Kalfić

   

Dražena Potočki

     
   

Učionica 5

       
           

9,30 – 10,00

 

pauza - užina

 
 
    

****

 
   

Priprema učenika za popravak iz matematike

 

7. i 8. razredi

   

- D. Potočki

 
   

Priprema učenika za popravak iz fizike

 

7. i 8. razredi

 

- R.Kalfić

  
       

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
     

10,00 –11,30sati

     

Romana Kalfić

   

Dražena Potočki

     
     

Učionica 6

 
 

PONEDJELJAK

 

23.06.

 
 

UTORAK

 

24.06.

 
 

SRIJEDA

 

25.06.

 
 

ČETVRTAK

 

26.06.

 
 

PETAK

 

27.06.

 
 

ZADUŽEN

 
 

UČIONICA

 
   

Priprema učenika za popravak iz matematike

 

5. i 6. razredi

   

- D. Potočki

       
   

***

 
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
     

POPRAVNI

 

ISPITI

 
     

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

8,00 - 9,30 sati

   

Romana Kalfić

   

Dražena Potočki

     
   

Učionica 5

 
           

9,30 - 10,00 sati

 

pauza - užina

 
 
   

Priprema učenika za popravak iz matematike

 

7. i 8. razredi

   

- D. Potočki

           
   

Priprema učenika za popravak iz fizike

 

7 i 8. razredi

   

- R. Kalfić

     
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
     

POPRAVNI

 

ISPITI

 
     

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

10,00-11,30 sati

   

Romana Kalfić

   

Dražena Potočki

           
   

Učionica

 

       

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE IZ HRVATSKOGAJEZIKA

 

ZA UČENIKE PREDMETNE NASTAVE ( koji će ići na popravni )

   

OD 16.06. – 27.06. 2014. GODINE

                                                                         

 

PONEDJELJAK

 

16.06.

 
 

UTORAK

 

17.06.

 
 

SRIJEDA

 

18.06.

 
 

ČETVRTAK

 

19.06.

 
 

PETAK

 

20.06.

 
 

ZADUŽENI

 
 

UČIONICA

 
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

5.i 6. razredi

   

- M. Pejaković

 
  

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

5. i 6. razredi

   

-A. Majnarić

 
  

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

5. i 6. razredi

   

- I. Jakubek

 
         

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
   

8,00 - 9,30 SATI

  

Anka Majnarić

   

Mira Pejaković

   

Ivana Jakubek

  
   

Učionica 8

       
           

9,30 – 10,00

 

pauza - užina

 
 
    

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

7. i 8. razredi

   

- M.Pejaković

   
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

7. i 8. razredi

   

- A.Majnarić

  
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

7.i 8. razredi

  

- I. Jakubek

 
       

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
   

10,00 –11,30sati

   

Anka Majnarić

   

Mira Pejaković

   

Ivana Jakubek

   
 
 

PONEDJELJAK

 

23.06.

 
 

UTORAK

 

24.06.

 
 

SRIJEDA

 

25.06.

 
 

ČETVRTAK

 

26.06.

 
 

PETAK

 

27.06.

 
 

ZADUŽEN

 
 

UČIONICA

 
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

5. i 6. razredi

   

- A.Majnarić

       
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

5 i 6. razredi

   

- M.Pejaković

   
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

8,00 - 9,30 sati

   

Anka Majnarić

   

Mira Pejaković

   

Ivana Jakubek

   
   

Učionica 8

 
           

9,30 - 10,00 sati

 

pauza - užina

 
 
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

7. i 8. razredi

   

- A.Majnarić

               
   

Priprema učenika za popravak iz HJ

 

7. i 8. razredi

   

- M.Pejaković

   
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
     

POPRAVNI

 

ISPITI

   
     

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

10,00-11,30 sati

     

Anka Majnarić

   

Mira Pejaković

   

Ivana Jakubek

     
   

Učionica 8

 

     

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE IZ KEMIJE

 

ZA UČENIKE PREDMETNE NASTAVE

 

(koji će ići na popravak iz tog predmeta)

   

OD 16.06. – 27.06. 2014. GODINE

                                                                         

 

PONEDJELJAK

 

16.06.

 
 

UTORAK

 

17.06.

 
 

SRIJEDA

 

18.06.

 
 

ČETVRTAK

 

19.06.

 
 

PETAK

 

20.06.

 
 

ZADUŽENI

 
 

UČIONICA

 
   

***

 
  

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

7. razred

   

- I.Ećimović

 
  

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

8. razred

   

- I. Ećimović

   
         

TIJELOVO

 
     

NERADNI DAN

      
   

8,00 - 9,30 SATI

  

Ivana Ećimović

 
   

Učionica

 

kemije

           
           

9,30 – 10,00

 

pauza - užina

 
 
    

***

 
   

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

8. razred

   

- I. Ećimović

  
   

Priprema učenika za popravak iz fizike

 

7. razred

   

- I. Ećimović

   
       

TIJELOVO

 
       

NERADNI DAN

 
     

10,00 –11,30sati

   

Ivana Ećimović

       
     

Učionica

 

kemije

           
 

PONEDJELJAK

 

23.06.

 
 

UTORAK

 

24.06.

 
 

SRIJEDA

 

25.06.

 
 

ČETVRTAK

 

26.06.

 
 

PETAK

 

27.06.

 
 

ZADUŽEN

 
 

UČIONICA

 
   

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

7. razredi

   

- I. Ećimović 

     
   

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

7. razredi

   

- I. Ećimović

 
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

8,00 - 9,30 sati

   

Ivana Ećimović

   
   

Učionica

 

kemije

           
           

9,30 - 10,00 sati

 

pauza - užina

 
 
   

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

8. razredi

   

- I. Ećimović

   
   

Priprema učenika za popravak iz kemije

 

8. razredi

   

- I. Ećimović

     
       

DAN DRŽAVNOSTI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

POPRAVNI

 

ISPITI

 
   

10,00-11,30 sati

   

Ivana Ećimović

         
   

Učionica

 

kemije

             

    

Objavljeno u Arhiva vijesti

Autobusne linije

vozni red