Predstavljanje Erasmus+ ka210 projekta: Not bullies, all buddies

 1. 2. 2024. godine u našoj školi je predstavljen novi Erasmus+ projekt (KA-210-SCH-2D7BFDC1), pod nazivom Not bullies, all buddies.
  Tema projekta je vršnjačko nasilje. Partneri na projektu su škole iz Latvije, Turske i Italije, a ciljana skupina su učenici 7. i 8. razreda.
  Ciljevi projekta:
  -stvaranje ohrabrujućeg okruženja, koje potiče suradničko ponašanje za učenike, posebno one marginaliziranih skupina
  -smanjivanje ranog napuštanja školovanja uključivanjem učenika u život škole i školsku svakodnevnicu
  -razvijanje ranih intervencijskih strategija za učitelje, koje mogu spriječiti maltretiranje u školama (radionice, demonstracije)
  -poticanje socio-emocionalnog učenja i empatije
  -poticanje pozitivnog školskog ozračja
  Rezultati projekta:
  -povećana osviještenost na temu vršnjačkog nasilja kroz edukaciju osoblja
  -bolje strategije i politike prevencije vršnjačkog nasilja i implementacija istih u nastavni kurikulum
  -bolje shvaćanje učenika i identifikacija nasilničkih ponašanja te potrebne vještine za nošenje s istima
  -osiguravanje pozitivnog i sigurnog okruženja za učenike s poteškoćama i sve ostale učenike koji doživljaju neki oblik vršnjačkog nasilja
  Učitelji, provoditelji aktivnosti: Ena Kos, Vanesa Ficko Berić, Emira Navijalić, Maja Vlajinić
  Povjerenstvo za praćenje: Antonija Mirosavljević, Maja Štivojević
  Vijeće roditelja: Andreja Bogatić, Vlatka Čevizović
  Koordinatorica projekta: Marijana Čevizović
Facebook
Twitter
LinkedIn