Srijeda, 22 Listopad 2014 14:01

Natječaj

Napisao/la
Četvrtak, 02 Listopad 2014 10:27

Natječaj

Napisao/la

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                    NOVSKA

 KLASA: 103-05/14-01/ 01

 URBROJ:2176-40-01-14-6

 

Novska, 02.listopada 2014.godine

 

 Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu  : 20 sati tjedno- 6 izvršitelja/ice , 23 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Utorak, 21 Siječanj 2014 13:47

Natječaj

Napisao/la

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-40-01-14-1

   

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

  

O D L U K U

 

o raspisivanju natječaja za:

Stranica 2 od 2