Utorak, 15 Rujan 2015 08:27

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/15-01/01

URBROJ:2176-38-01-15-22

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

da se raspiše natječaja za:

  • Učitelja razredne nastave, rad u produženom boravku na određeno vrijeme

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.) i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta..

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, diplomu ( preslik), domovnicu ( preslik), rodni list ( preslik), te uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci..

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Osnovna škola Novska, 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 1

U Novskoj, 14. 9. 2015.                                                                                                                                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                              ________________________

                                                                                              Antonija Mirosavljević, prof.

Pročitano 1720 puta
Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »

Autobusne linije

PRIJEVOZ 1