Utorak, 07 Travanj 2015 10:56

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                   NOVSKA

KLASA: 103-05/14-01/ 01

URBROJ:2176-40-01-14-8

Novska, 07.travnja 2015.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska raspisuje

                                                                                                                      NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti nezaposlene  osobe sa završenom minimalno srednjom stručnom spremom bez obzira na radni staž prijavljen u evidenciji nezaposlenih.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: - kratki životopis

-presliku domovnice - presliku svjedodžbe o završnom ispitu odnosno diploma

-potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti - presliku potvrde o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

Prednosti: osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama

Natječaj se raspisuje na temelju projekta Zajedno do uspjeha financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na adresu: Osnovna škola Novska, Novska Trg dr. Franje Tuđmana 1

44330 Novska
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (
http://www.os-novska.hr/) .

                                                                                                                                                                                                                               Ravnateljica škole:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Antonija Mirosavljević, prof.

Pročitano 1985 puta
Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »

Autobusne linije

PRIJEVOZ 1