Četvrtak, 27 Studeni 2014 12:12

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-14-9

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je odluku o

    

 raspisivanju  natječaja za:

   

  • Knjižničara, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.) i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta..

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, diplomu ( preslik), domovnicu ( preslik), rodni list ( preslik), te uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci..

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Osnovna škola Novska, 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 1

U Novskoj, 27. 11. 2014.                                                                                                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                              ________________________

                                                                                               Antonija Mirosavljević, prof

Pročitano 1821 puta
Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »