Ispiši ovu stranicu
Petak, 14 Studeni 2014 07:17

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  

Na temelju članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

( „Narodne novine „ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 61. Statuta Osnovne škole Novska, Novska, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Novska od 06. 11. 2014. godine, Školski odbor Osnovne škole Novska raspisuje

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

   

Uvjeti: zaravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika osnovne škole, a ima najmanje višu stručnu spremu i najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

  

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

 

Na ovaj natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

  

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju,  u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

 • Životopis

 • Domovnicu

 • Valjanu javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme ( diploma ),

 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja,

 • Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda poslodavca u osnovnoj i/ili srednjoj školi o vrsti i trajanju poslova, te potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa i članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ),

  Rok za podnošenje prijave kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet ( 45 ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Natječaj je objavljen u „ Večernjem listu“ dana 14. 11. 2014. godine.

  Prijave dostaviti na adresu s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Škole – ne otvarati“

  Osnovna škola Novska

  Trg dr. Franje Tuđmana 1

  44330 Novska

 

Pročitano 1886 puta