Utorak, 21 Siječanj 2014 13:47

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-40-01-14-1

   

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

  

O D L U K U

 

o raspisivanju natječaja za:

 

  

 • učitelja RN

 • učitelja defektologa

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

  Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.).

  Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, diplomu ( preslik), domovnicu ( preslik), rodni list ( preslik), te uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci..

  Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

  Osnovna škola Novska, 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 1

  U Novskoj, 21. 01. 2014.

                                                                         

 •   Ravnateljica:   Antonija Mirosavljević, prof.

 

Pročitano 2154 puta
Više u ovoj kategoriji: Natječaj »

Autobusne linije

PRIJEVOZ 1