Ponedjeljak, 28 Kolovoz 2017 11:34

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/17-01/01

URBROJ:2176-38-01-17-9

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O  D  L  U  K  U

da se raspiše  natječaj za:

-          UČITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - određeno nepuno -21 sat - radno vrijeme

Rok za podnošenje prijave je 8 dana  od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uvjeti :  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.) i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta..

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, diplomu ( preslik), domovnicu ( preslik), rodni list ( preslik), te uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci..

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Osnovna škola Novska, 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 1

U Novskoj, 28. 8. 2017.        

                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                                                                            Antonija Mirosavljević, prof.

Pročitano 1579 puta
Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »

Autobusne linije

Prijevoz novi 1