Utorak, 25 Travanj 2017 06:10

Natječaj

Napisao/la vanesa
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/17-01/01

URBROJ:2176-38-01-17-6

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O  D  L  U  K  U

da se raspiše  natječaja za:

-          SPREMAČICU - zamjena za bolovanje

Rok za podnošenje prijave je 8 dana  od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uvjeti : Osnovna ili srednja škola.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, diplomu ( preslik), domovnicu ( preslik), rodni list ( preslik), te uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci..

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Osnovna škola Novska, 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 1

U Novskoj, 24 . 4. 2017.       

                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                              ________________________

                                                                                                Antonija Mirosavljević, prof.

Pročitano 1616 puta
Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »

Autobusne linije

Prijevoz novi 1