Petak, 10 Studeni 2017 07:52

Mali kreativci

Učenici 4.c razreda pokazali su kreativnost i maštovitost.

Koristeći decoupage tehniku osvježili su školski prostor.

Stolice u svojoj učionici su uljepšali fotografijama stare Novske, a svaka klupa u školskom hodniku ima svoju priču.

Objavljeno u 4. razred

2. sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za ŠKOLU U PRIRODI (3.razredi)

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Ana Lajh, predstavnici vijeća roditelja: Mirela Šneperger, Ivana Marijan, Katarina Preksavec. Učiteljice: Ivanka Kotromanović, Dajana Melnik, Ivana Jakubek, Ivana Tomić, Mirjana Duvandžija, učitelj Miroslav Matić i knjižničarka Sanja Lozer.

Na javni poziv br. 14. pristiglo je 6 ponuda:

 1. ASTRALIS, Slavonski Brod
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. VRBANAC prijevoz, Sisak
 4. APP Požega
 5. EKLATA d.o.o., Split
 6. LATERNA Sisak

Povjerenstvo je odabralo dvije ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 10.11.2017. petak u Osnovnoj školi Novska s početkom u 17 sati.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split
 2. ASTRALIS, Slavonski Brod

Predsjednica Povjerenstva: Ana Lajh              

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

                   

Objavljeno u Javni poziv
Petak, 03 Studeni 2017 13:09

ŠKOLA U PRIRODI - javno otvaranje ponuda

ŠKOLA U PRIRODI šk.god. 2017./2018. - Javno otvaranje ponuda održat će se 08.11.2017. u 12 i 20 sati.

Objavljeno u Javni poziv
Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 14:51

ZIG ZAG 2.a

Učenici i roditelji 2.a razreda s učiteljicom Ksenijom Lekić od početka školske godine provode projekt „NAVIJAČ , a ne RAZBIJAČ“. Cilj projekta je odgojiti mlade navijače i sportaše, tj. razvijati navijačku kulturu koja obuhvaća bodrenje sportaša i sportskih klubova bez vrijeđanja, nasilja ili uništavanja.

Objavljeno u Projekti

Hvala roditeljima, djeci iz Malog rehabilitacijskog centra, njihovim učiteljicama i asistentima u nastavi, učiteljima iza kamera, našoj knjižničarki iza fotoaparata, ravnateljici naše škole i gradonačelniku na podršci i pomoći u realizaciji našeg projekta.

Posebno hvala učiteljicama i asistentu u nastavi koji su s nama šetali modnom pistom.

Učenici 4. d i učiteljica Ljubica Puškaš

Objavljeno u Projekti
Petak, 13 Listopad 2017 10:47

Modna revija NOVSKA LOOK

Modna revija Novska look održat će se 18.10.2017. za Dan grada. Na modnoj reviji sudjelovat će: učenici 4.d, djeca s teškoćama iz Malog rehabilitacijskog centra, učiteljice i učitelj. Prikupljeni novac utrošit će za zajednički izlet učenika 4.d i djece s teškoćama iz Malog rehabilitacijskog centra.

Mali poduzetnici o putovanju maštaju

dok čaroliju stvaraju.

Tkanine, zatvarače, trakice

u ogrlice i torbice pretvaraju.

Objavljeno u Projekti
Utorak, 10 Listopad 2017 10:01

Poštujte naše znakove

Danas je učenike 1.c razrednog odjela posjetila djelatnica PP Novska. Sunčica Leimpek održala im je predavanje o sigurnosti u prometu. Učenici su dobili kabanice koje će im omogućiti sigurnije kretanje u prometu.

Objavljeno u 1. razred
Utorak, 10 Listopad 2017 08:24

Dječji tjedan-jedan, ali vrijedan!

Uživali smo u plesu, pjevanju, natjecateljskim igrama, mirisu i okusu pečenih kestena te druženju s našom dragom književnicom Jasnom Popović-Poje.

Objavljeno u Arhiva vijesti
Petak, 06 Listopad 2017 14:47

Javni poziv - Škola u prirodi 2017./2018.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 14.

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola Novska
Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
Mjesto: Novska
Poštanski broj: 44330
2. Korisnici usluge su učenici 3. (a,b,c,d + 3 područne škole) razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
  Škola u prirodi  5 dana  4 noćenja
  Višednevna terenska nastava dana noćenja
  Školska ekskurzija dana noćenja
  Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
  u Republici Hrvatskoj
  u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 01. 06. do 15. 06. 2018.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika 80 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 7
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike 7
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Novska (rano jutarnji polazak)
Usputna odredišta Smiljan, Trogir, Split, Sinj, Slapovi NP Krka
Krajnji cilj putovanja Trogir (Seget Donji)
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

  Vlak
  Brod X (panoramska vožnja)
  Zrakoplov
  Kombinirani prijevoz
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel
b) Hotel X                                                   (upisati broj ***)
c) Pansion x
d) Prehrana na bazi polupansiona  

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
f) Drugo (upisati što se traži)  X apartmansko naselje
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X   (za e)
  Ulaznice za Smiljan, Sinj, NP Krka, Split i Trogir
  Sudjelovanje u radionicama X
  Vodiča za razgled grada X
  Drugi zahtjevi putni obrok na povratku i ručak na nekom odredištu
  Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije u slučaju ružnog vremena korištenje bazena i učitelj plivanja
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
 

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  otkaza putovanja X
 

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x
  oštećenja i gubitka prtljage x
 
Rok dostave ponuda je  6.11.2017.godine  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana  8.11.2017. u 13:00 sati
                               

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 3. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 4. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti : a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.
 2. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
  1. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

Objavljeno u Javni poziv
Petak, 06 Listopad 2017 13:21

Dječji tjedan

Ponovno se naša školska dvorana orila od veselih dječjih glasova. Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda B smjene su se već tradicionalno natjecali, igrali i zabavljali povodom Dječjeg tjedna. Veselimo se sljedećim igrama i obilježavanju Dječjeg tjedna!

Objavljeno u Arhiva vijesti

Autobusne linije

Prijevoz novi 1