Četvrtak, 27 Studeni 2014 12:12

Natječaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-14-9

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je odluku o

    

 raspisivanju  natječaja za:

   

  • Knjižničara, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Objavljeno u Natječaji
Petak, 14 Studeni 2014 07:17

Natječaj

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  

Na temelju članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

( „Narodne novine „ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 61. Statuta Osnovne škole Novska, Novska, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Novska od 06. 11. 2014. godine, Školski odbor Osnovne škole Novska raspisuje

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Objavljeno u Natječaji
Srijeda, 22 Listopad 2014 14:01

Natječaj

Objavljeno u Natječaji
Četvrtak, 02 Listopad 2014 10:27

Natječaj

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                    NOVSKA

 KLASA: 103-05/14-01/ 01

 URBROJ:2176-40-01-14-6

 

Novska, 02.listopada 2014.godine

 

 Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu  : 20 sati tjedno- 6 izvršitelja/ice , 23 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Objavljeno u Natječaji
Utorak, 21 Siječanj 2014 13:47

Natječaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-40-01-14-1

   

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

  

O D L U K U

 

o raspisivanju natječaja za:

Objavljeno u Natječaji
Stranica 4 od 4

 

Raspored zvona


raspored2017