Petak, 02 Listopad 2015 07:32

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/15-01/01

URBROJ:2176-38-01-15-23

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

da se raspiše natječaja za:

  • Učitelja defektologa

  • učitelja matematike, određeno vrijeme

  • učitelja matematike. nepuno određeno vrijeme

  • učitelja engleskog jezika, određeno vrijeme

  • knjižničara, određeno vrijeme

Objavljeno u Natječaji
Utorak, 15 Rujan 2015 08:40

Natječaj

Na temelju Programa projekta „Zajedno do jednakih mogućnosti – inkluzijom do cjelovitog obrazovanja“  dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novska, Antonija Mirosavljević  raspisuje

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Novska, Novska,  na određeno vrijeme do kraja nastavne godine u nepunom radnom vremenu : 20-22 sati tjedno-9  izvršitelja/ice.

Objavljeno u Natječaji
Utorak, 15 Rujan 2015 08:27

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/15-01/01

URBROJ:2176-38-01-15-22

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

da se raspiše natječaja za:

  • Učitelja razredne nastave, rad u produženom boravku na određeno vrijeme

Objavljeno u Natječaji
Utorak, 07 Travanj 2015 10:56

Natječaj

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                   NOVSKA

KLASA: 103-05/14-01/ 01

URBROJ:2176-40-01-14-8

Novska, 07.travnja 2015.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska raspisuje

                                                                                                                      NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Objavljeno u Natječaji
Subota, 21 Ožujak 2015 06:48

Natječaj

Objavljeno u Natječaji
Petak, 09 Siječanj 2015 13:38

Natječaj

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                   NOVSKA

KLASA: 103-05/14-01/ 01

URBROJ:2176-40-01-14-7

Novska, 09.siječnja 2015.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska raspisuje

                                                                                                      NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Objavljeno u Natječaji
Četvrtak, 08 Siječanj 2015 06:40

Natječaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/15-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-15-1

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

    

odluku o raspisivanju natječaja za:

   

  • Učitelja razredne nastave, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Objavljeno u Natječaji
Četvrtak, 27 Studeni 2014 12:12

Natječaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-14-9

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je odluku o

    

 raspisivanju  natječaja za:

   

  • Knjižničara, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Objavljeno u Natječaji
Petak, 14 Studeni 2014 07:17

Natječaj

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  

Na temelju članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

( „Narodne novine „ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 61. Statuta Osnovne škole Novska, Novska, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Novska od 06. 11. 2014. godine, Školski odbor Osnovne škole Novska raspisuje

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Objavljeno u Natječaji
Srijeda, 22 Listopad 2014 14:01

Natječaj

Objavljeno u Natječaji

 

Raspored zvona


raspored2017