Prikazujem sadržaj po oznakama: maturalac

Utorak, 19 Studeni 2019 11:40

Javni poziv- Maturalac 2019./2020.

Javni poziv možete preuzeti na ovoj poveznici.

Objavljeno u Javni poziv

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za MATURALAC 2018./2019. (7. razredi)

3.12.2018. godine

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Ljubica Rašo Belši, predstavnici vijeća roditelja: Antoneta Dulaj, Ivana Kuruzović, Mihaela Filjas, Sanja Gazibarić i Ivan Martinović. Predstavnici vijeća učenika 7. a, b, c, d i e razreda. Nastavnice: Romana Jovanović, Željka Draganić, Kristina Grdur, Zrinka Desić i knjižničarka Sanja Lozer.

 

Na javne pozive br. 18.VIS i br. 19. – HVAR pristiglo je 10 ponuda koje je poslalo 6 turističkih agencija:

 

 1. VB TOURS Slavonski Brod – 2 ponude
 2. LATERNA Sisak – 2 ponude
 3. ASTRALIS Slavonski Brod – 2 ponude
 4. SPEKTAR putovanja Zagreb – 2 ponude
 5. VRBANAC prijevoz Sisak - Hvar
 6. MEDIATURIST Zagreb - Vis

 

Povjerenstvo je odabralo ponude agencija – VB TOURS Slavonski Brod, ASTRALIS Slavonski Brod i SPEKTAR putovanja Zagreb. Agencije se pozivaju na prezentaciju putovanja na roditeljskom sastanku.

 

 

Predsjednica Povjerenstva: Ljubica Rašo Belši             

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za MATURALNO PUTOVANJE (7.razredi)

7.prosinca 2017. godine

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Marina Križanić, predstavnici vijeća roditelja: Jelena Pranić, Andrea Molaro Moguš, Nada Kuzmić Pintar, Vinko Debeljak. Predstavnici vijeća učenika: Klara Moguš (7.a), Nika Baić (7.b), Filip Bajzek (7.c) i Matea Cepanec (7.d). Nastavnice: Svjetlana Ficko, Ljubica Bertić, Melita Dam i knjižničarka Sanja Lozer.

Na javni poziv br. 15. pristigle su dvije ponude:

 1. APP Požega
 2. EKLATA Split

Rezultati glasovanja: agencija EKLATA (8 glasova) i APP (1 glas). Većinom glasova Povjerenstvo je odabralo ponudu agencije EKLATA .

Predsjednica Povjerenstva: Marina Križanić                

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

Povjerenstvo je odabralo dvije ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 10.11.2017. petak u Osnovnoj školi Novska s početkom u 18 sati.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split
 2. ASTRALIS, Slavonski Brod

 Predsjednica Povjerenstva: Svjetlana Ficko              

 Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv
Utorak, 26 Rujan 2017 11:30

Maturalac 2017./2018.

Korekcija JAVNOG POZIVA izvršena 26.9.2017. godine.

Objavljeno u Javni poziv
Četvrtak, 21 Rujan 2017 14:35

Javni poziv - Maturalac 2017./2018.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 13.

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola Novska
Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
Mjesto: Novska
Poštanski broj: 44330
2. Korisnici usluge su učenici 7. (a,b,c,d) razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
  Škola u prirodi dana noćenja
  Višednevna terenska nastava dana noćenja
  Školska ekskurzija      5         dana 4                  noćenja
  Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
  u Republici Hrvatskoj
  u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 10. 6.  do 20.  6. 2018.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika oko 60 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 4 (ovisno o broju učenika)
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike  
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Novska (noćni polazak)
Usputna odredišta Smiljan
Krajnji cilj putovanja TROGIR (Seget Donji)
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X

  Vlak
  Brod X (do Trogira, Čiova i Šolta)
  Zrakoplov
  Kombinirani prijevoz
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel X
b) Hotel X
c) Pansion  
d) Prehrana na bazi polupansiona  

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
f) Drugo (upisati što se traži)  apartmansko naselje
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X (za   e)
  Ulaznice za X (Smiljan,Tvrđava Barone, Sv.Mihovila,NP Krka)
  Sudjelovanje u radionicama
  Vodiča za razgled grada X (Šibenik i Katedrala)
  Drugi zahtjevi plovidba brodom do Trogira, ručak u Šibeniku, animatori u smještajnom objektu, Fiš piknik na Šolti i Čiovu
  Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
 

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  otkaza putovanja X
 

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x
  oštećenja i gubitka prtljage x
 
Rok dostave ponuda je  21.10.2017.  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana  27.10.2017. u 13:00 sati
                               

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 3. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 4. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 5. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti : a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima
 2. b) osiguranja odgovornosti i jamčevine
 3. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka. 4. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

Objavljeno u Javni poziv

3. sastanak za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda za izvanučioničku nastavu – MATURALAC – 7. razredi – održan 23.11.2016.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15.), dana 23.11.2016. godine u prostorijama Osnovne škole Novska, održan je sastanak na kojem su bili nazočni roditelji učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava (Maturalac), odabrani potencijalni davatelji usluga, učitelji, ravnateljica Antonija Mirosavljević, te knjižničarka Sanja Lozer.

Odabrani potencijalni davatelji usluga dobili su 15 minuta vremena, koje je odredilo Povjerenstvo, za prezentaciju svojih ponuda roditeljima. Nakon predstavljenih ponuda roditelji i učitelji su glasali za izbor najpovoljnije ponude. Konačnim glasovanjem roditelji su odabrali ponudu agencije VB tours iz Slavonskog Broda. S istom agencijom će se dalje kontaktirati radi ostalih aktivnosti i dogovora za realizaciju.

Predsjednik povjerenstva:                                                                 Zapisnik vodila:

Kristina Virovac Đurić                                                                     Sanja Lozer

Ravnatelj škole:

Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

2. sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za MATURALAC (7.razredi)

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Kristina Virovac Đurić, predstavnica vijeća roditelja Matea Šep, ravnateljica škole Antonija Mirosavljević, učiteljice Vanesa Ficko Berić, Ivana Begić Mesić, Irena Vuković, učitelj Ivica Lalić, knjižničarka Sanja Lozer te predstavnik turističke agencije Eklata Branimir Ivkošić.

Na javni poziv br. 12. (JUŽNA DALMACIJA) pristiglo je 5 ponuda:

 1. ASTRALIS, Slavonski Brod
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. KONTAKT TOURS, Zagreb
 4. GRAND TOURS, Varaždin
 5. EKLATA d.o.o., Split

Povjerenstvo je odabralo tri ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 23.11.2016. srijeda u Osnovnoj školi Novska s početkom u 18 i 15.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. KONTAKT TOURS, Zagreb

Predsjednica Povjerenstva: Kristina Virovac Đurić                

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

                   

Objavljeno u Javni poziv
Stranica 1 od 2

Autobusne linije

Prijevoz novi 1