Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za ŠKOLU U PRIRODI 2018./2019. (3.razredi)

7.12.2018. godine

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Ksenija Lekić, predstavnici vijeća roditelja: Adrijana Katušić, Martina Bogunović, Josipa Kujundžić, Ljubica Mišljan i Tanja Doležal. Učiteljice: Blanka Maričić, Mara Šulekić, Kristina Kramarić, učitelj Mladen Puljić i knjižničarka Sanja Lozer.

 

Na javni poziv br. 20. pristigla je jedna ponuda od agencije ASTRALIS Slavonski Brod te se ta agencija poziva na prezentaciju putovanja na roditeljskom sastanku.

 

Predsjednica Povjerenstva: Ksenija Lekić               

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

PONIŠTENJE Natječaja za JAVNI POZIV br.17 - ŠKOLA U PRIRODI 2018./2019.

 

16.11.2018. petak

Zbog propusta i proceduralne pogreške poništava se Natječaj za JAVNI POZIV br.17 – ŠKOLA U PRIRODI 2018./2019.

Novi javni poziv bit će objavljen na web stranici Osnovne škole Novska.

 

Ravnateljica: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Arhiva vijesti

PONIŠTENJE Natječaja za JAVNI POZIV br.17 - ŠKOLA U PRIRODI 2018./2019.

 

16.11.2018. petak

Zbog propusta i proceduralne pogreške poništava se Natječaj za JAVNI POZIV br.17 – ŠKOLA U PRIRODI 2018./2019.

Novi javni poziv bit će objavljen na web stranici Osnovne škole Novska.

 

Ravnateljica: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za ŠKOLU U PRIRODI 2018./2019. (3.razredi)

15.11.2018. godine

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Ksenija Lekić, predstavnici vijeća roditelja: Adrijana Katušić, Martina Bogunović, Josipa Kujundžić, Ljubica Mišljan i Tanja Doležal. Učiteljice: Blanka Maričić, Mara Šulekić, učitelj Mladen Puljić i knjižničarka Sanja Lozer.

Na javni poziv br. 17. pristiglo je pet ponuda:

 1. ORION TOURS Đakovo – cijena 1.590,00 kn
 2. LATERNA Sisak – cijena 2.175,00 kn
 3. VRBANAC PRIJEVOZ Sisak – cijena 1.960,00 kn
 4. EUROCLUB Brodarica-Šibenik – cijena 1.755,00 kn
 5. EKLATA Split – cijena 2.445,00 kn

Rezultati glasovanja: jednoglasnom odlukom Povjerenstvo je odabralo ponudu agencije EUROCLUB Brodarica-Šibenik.

 

Predsjednica Povjerenstva: Ksenija Lekić               

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Objavljeno u Javni poziv

 

 JAVNI POZIV - Škola u prirodi šk.god. 2018./2019.                                

Objavljeno u Javni poziv

2. sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za ŠKOLU U PRIRODI (3.razredi)

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Ana Lajh, predstavnici vijeća roditelja: Mirela Šneperger, Ivana Marijan, Katarina Preksavec. Učiteljice: Ivanka Kotromanović, Dajana Melnik, Ivana Jakubek, Ivana Tomić, Mirjana Duvandžija, učitelj Miroslav Matić i knjižničarka Sanja Lozer.

Na javni poziv br. 14. pristiglo je 6 ponuda:

 1. ASTRALIS, Slavonski Brod
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. VRBANAC prijevoz, Sisak
 4. APP Požega
 5. EKLATA d.o.o., Split
 6. LATERNA Sisak

Povjerenstvo je odabralo dvije ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 10.11.2017. petak u Osnovnoj školi Novska s početkom u 17 sati.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split
 2. ASTRALIS, Slavonski Brod

Predsjednica Povjerenstva: Ana Lajh              

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

                   

Objavljeno u Javni poziv
Petak, 03 Studeni 2017 13:09

ŠKOLA U PRIRODI - javno otvaranje ponuda

ŠKOLA U PRIRODI šk.god. 2017./2018. - Javno otvaranje ponuda održat će se 08.11.2017. u 12 i 20 sati.

Objavljeno u Javni poziv

KOREKCIJA JAVNOG POZIVA - Škola u prirodi izvršena je 10.10.2017. godine pod stavkama 5., 7. i 9.

Objavljeno u Javni poziv
Petak, 06 Listopad 2017 14:47

Javni poziv - Škola u prirodi 2017./2018.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 14.

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola Novska
Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
Mjesto: Novska
Poštanski broj: 44330
2. Korisnici usluge su učenici 3. (a,b,c,d + 3 područne škole) razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
  Škola u prirodi  5 dana  4 noćenja
  Višednevna terenska nastava dana noćenja
  Školska ekskurzija dana noćenja
  Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
  u Republici Hrvatskoj
  u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 01. 06. do 15. 06. 2018.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika 80 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 7
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike 7
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Novska (rano jutarnji polazak)
Usputna odredišta Smiljan, Trogir, Split, Sinj, Slapovi NP Krka
Krajnji cilj putovanja Trogir (Seget Donji)
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

  Vlak
  Brod X (panoramska vožnja)
  Zrakoplov
  Kombinirani prijevoz
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel
b) Hotel X                                                   (upisati broj ***)
c) Pansion x
d) Prehrana na bazi polupansiona  

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
f) Drugo (upisati što se traži)  X apartmansko naselje
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X   (za e)
  Ulaznice za Smiljan, Sinj, NP Krka, Split i Trogir
  Sudjelovanje u radionicama X
  Vodiča za razgled grada X
  Drugi zahtjevi putni obrok na povratku i ručak na nekom odredištu
  Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije u slučaju ružnog vremena korištenje bazena i učitelj plivanja
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
 

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  otkaza putovanja X
 

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x
  oštećenja i gubitka prtljage x
 
Rok dostave ponuda je  6.11.2017.godine  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana  8.11.2017. u 13:00 sati
                               

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 3. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 4. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti : a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.
 2. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
  1. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

Objavljeno u Javni poziv
Stranica 1 od 3

Autobusne linije

Prijevoz novi 1