Javni

POZIV


Utorak, 11 Listopad 2016 11:27

Javni poziv-Škola u prirodi 1

Napisao/la vanesa

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 10.

 

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
  Ime škole: Osnovna škola Novska
  Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
  Mjesto: Novska
  Poštanski broj: 44330
     
2. Korisnici usluge su učenici 3. (a,b,c,d + 3 područne škole) razreda
     
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
    Škola u prirodi 5    dana 4   noćenja
    Višednevna terenska nastava dana noćenja
    Školska ekskurzija dana noćenja
    Posjet dana noćenja
       
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
    u Republici Hrvatskoj  
    u inozemstvu  
 
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 03. 06. do 07. 06. 2017.
  Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
 
6. Broj sudionika Upisati broj
  a) Predviđeni broj učenika 80 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
  b) Predviđeni broj učitelja 7
  c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike 7
 
7. Plan puta Upisati traženo
  Mjesto polaska Novska (noćni polazak)
  Usputna odredišta Smiljan, Split, Dubrovnik, Sinj, Metković
  Krajnji cilj putovanja ZAOSTROG
 
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
    Autobuskoji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

    Vlak  
    Brod X (Neretvanske lađe)
    Zrakoplov  
    Kombinirani prijevoz  
 
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
  a) Hostel X
  b) Hotel (upisati broj ***)
  c) Pansion  
  d) Prehrana na bazi polupansiona  
 

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
  f) Drugo (upisati što se traži)  
 
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X   (za e)
    Ulaznice za Smiljan, Franjevački samostan u Zaostrogu, Prirodoslovni muzej u Metkoviću, safari deltom Neretve, vožnja žičarom na Srđ, Muzej Sinjske alke u Sinju
    Sudjelovanje u radionicama X
    Vodiča za razgled grada X
    Drugi zahtjevi lunch paket u Dubrovniku i putni obrok u povratku i ručak na nekom odredištu
    Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije  
       
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
   

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
    zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu  
     otkaza putovanja X
   

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

 
       
 
  Rok dostave ponuda je  4.11.2016.  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana           7.11.2016.
  u 13:00 sati
                               
  1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
  1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
  2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
  3. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
  4. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
  1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

Napomena:

  1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

  1. Ponude trebaju biti :
  2. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
Pročitano 1315 puta

Autobusne linije

PRIJEVOZ 1